SOCIETAT CULTURAL SANT JAUME
ANTIGA MASIA CAN FRANQUESA
La Societat Cultural Sant Jaume és un entorn únic, ja que el seu emplaçament és en una masia senyorial del segle XVI, Can Franquesa. Propietat de Viçens Franquesa, que fundà un benefici per a l'altar de Santa Maria del Roser, el casal va ser ampliat i reformat durant el segle XVIII. Actualment és la seu de la Societat Cultural Sant Jaume, fundada el 1906, Societat Cooperativa de Mutu Auxili, Cultural i Recreativa, el benefici dels habitants de la població, aconseguit amb gran esforç d'un grup de vilatans.
L'entitat ha evolucionat a través del temps conservant l'esperit inicial i adequant-lo a les noves realitats i finalitats de promoure i intensificar la cultura, el civisme, l'esbarjo creatiu i esportiu i assumint el seu caràcter ateneístic apostant per la inclusió, l'accessibilitat, la igualtat i la diversitat.
La programació estable que té l’ateneu, l'Aula d'arts escèniques, les activitats de les seves seccions i els festivals que proposa acaben conformant un ampli ventall de propostes diverses sòlides i de confiança de les que gaudeixen les sòcies i els socis, tota la població del municipi així com dels municipis del voltant i d'arreu.
Som una entitat adherida a la Federació d'Ateneus de Catalunya i cofundadora de la Xarxa de Teatres d'Ateneus de Catalunya.