MANNERA DANSA - L'AVALOT TEATRE - DIABÒLICS ANÒNIMS
20.21 de Juliol 2023
ESPAI PISTA - 22:00h ( 45 min. )
La influència i l'impacte social i cultural que va succeir gràcies al
descobriment i a la capacitat dels éssers humans per a controlar i
preservar el foc, va donar-nos les eines necessàries per a evolucionar i
modelar el món que ens rodeja. Sense el foc, no el coneixeríem, tal com
avui ho fem.
La facilitat amb què avui podem manipular i generar el foc, res té a veure
amb la relació que els nostres avantpassats tenien amb aquest element. El
foc era símbol de supervivència, calor i protecció, i la seva pèrdua era
sinònim de vulnerabilitat, transformant-lo en un element molt adorat.
Durant els segles els éssers humans hem generat centenars, si no milers,
de mites en referència, d'una manera o altra, a l'origen del foc: al foc
creador o al foc destructor, al que purifica o al que condemna, al donat
pels déus, robat als déus o trobat; al foc per a il·luminar, per a escalfar, al
foc protector o comunicador...